THE BEATITUDES The "be" attitudes? -Matthew 5

 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Blessed are they which are persecuted for righteousness sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

 

 

 

Ka koa te hunga he rawakore nei te wairua: no ratou hoki te rangatiratanga o te rangi.
Ka koa te hunga e tangi ana: ka whakamarietia hoki ratou.
Ka koa te hunga ngakau mahaki: ka riro hoki i a ratou te whenua.
Ka koa te hunga e hiakai ana, e hianu ana, ki te tika: e makona hoki ratou.
Ka koa te hunga tohu tangata: e tohungia hoki ratou.
Ka koa te hunga ngakau ma: e kite hoki ratou i te Atua.
Ka koa te hunga hohou rongo: ka huaina hoki ratou he tamarki na te Atua
Ka koa te hunga e whakatoia ana mo te tika: no ratou hoki te rangatiratanga o te rangi.
Ka koa koutou ina tawai ratou i a koutou, ina whakatoi, ina puaki i a ratou nga kupu kino katoa mo koutou, he mea teka, he whakaaro hoki ki ahau.
Kia hari, kia whakamanamana: he rahi hoki te utu mo koutou i te rangi: he penei hoki ta ratou whakatoi i nga poropiti i muai a koutou.


- Maori translation from the King James by (the late) Maori Marsden.

From http://www.wordworx.co.nz